16 en 17 jaar

Ik ontvang regelmatig vragen van minderjarige meisjes (jonger dan 18 jaar) die geïnteresseerd zijn in het boeken van een yonitherapie sessie.

Allereerst probeer ik te achterhalen waarom ze deze sessie willen boeken. Op basis daarvan kunnen we samen beoordelen wat het meest geschikt is voor hen. Tijdens onze e-mailgesprekken wordt vaak al veel duidelijk. De redenen waarom ze contact opnemen variëren van tragische ervaringen zoals incest, verkrachting, misbruik, geweld, enzovoort, tot gewoonweg angst voor seksualiteit of druk van vriendjes, en algemene vragen over seksualiteit. Over het algemeen zijn dit zeer waardevolle gesprekken.

Ik hanteer een minimumleeftijd van 16 jaar voor elke vorm van behandeling, en voor minderjarigen bied ik geen yonitherapie-sessies aan. Helaas merk ik dat er veel jonge vrouwen zijn die zeer getraumatiseerd zijn en op zoek zijn naar antwoorden over zichzelf, hun zelfbeeld, suïcidale gedachten, enzovoort. Ik noem hen bewust vrouwen en geen meisjes, omdat ze door alles wat ze hebben meegemaakt al oude zielen zijn.

Sessies met deze jonge vrouwen zijn “open” wat betreft de inhoud. Ik kan nooit van tevoren weten wat er schuilgaat achter het verhaal dat ze me al hebben verteld. Vaak is wat ze vertellen slechts het topje van de ijsberg van de trauma’s die ze hebben doorstaan. Een luisterend oor zonder oordeel staat centraal.

Wat er tijdens deze sessies gebeurt, is volledig onvoorspelbaar. Naarmate het vertrouwen groeit, krijgt hun verhaal verschillende dimensies en laten ze steeds meer zien wie ze werkelijk zijn en wie ze nu zijn. Ik gebruik vaak de metafoor van een dekentje: je wordt geboren als een “blanco mens” met alles wat je in essentie nodig hebt in het leven, maar daarna ontwikkel je bepaalde gedragspatronen, vooral in situaties van misbruik, om te overleven. Je legt om jezelf een beschermende “deken” over je heen waaronder je eigen pure ik verscholen zit… Je pure essentie verdwijnt onder dat beschermende dekentje. Het is prachtig om te zien dat ze na verloop van tijd de moed vinden om onder dat dekentje te kijken en zichzelf te herkennen in wat ze diep van binnen weten. Van daaruit kunnen we samen veel bereiken.

Indien nodig, en uiteraard alleen met hun toestemming, verwijs ik hen door naar de juiste personen of instanties.

Aan de andere kant zijn er ook jonge vrouwen die met talloze vragen zitten over hun seksualiteit, mannen, seks, enzovoort. Voor hen ben ik vaak een neutrale figuur die probeert relevante antwoorden te geven. De gesprekken met hen zijn vaak intens en waardevol. Helaas durven ze deze vragen niet thuis of op school te stellen.

Onze gesprekken gaan over allerlei onderwerpen, van praktische zaken tot vragen zoals: “Is het normaal dat mannen bepaalde dingen willen?”, “Moet ik bepaalde dingen doen?”, “Is het normaal als een man in mijn gezicht klaarkomt?”, “Ik weet niet hoe ik moet omgaan met de eisen die mannen stellen tijdens seks”, “Hoe kan ik mijn vriend duidelijk maken wat ik wel en niet wil?”, “Hoe kan ik mezelf beschermen tegen zwangerschap?”, “Ik ben onzeker over mijn vulva”, enzovoort.

Voor vrouwen in deze leeftijdsgroep hanteer ik sterk verlaagde tarieven, omdat ik begrijp dat financiële drempels soms een belemmering kunnen vormen.

Als je tot deze leeftijdsgroep behoort en met vragen zit, nodig ik je uit om contact met mij op te nemen via e-mail op bernard@yonitherapie.be. Ik ben er om naar je te luisteren, je te ondersteunen en relevante informatie te verstrekken.

Mijn doel is om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden waarin je je vragen kunt stellen, je zorgen kunt delen en waardevolle inzichten kunt verkrijgen. Ik begrijp dat het niet altijd gemakkelijk is om over deze onderwerpen te praten, maar weet dat je niet alleen bent en dat er mensen zijn die er voor je willen zijn.

Onthoud dat jij de regie hebt over je eigen lichaam, je eigen grenzen en je eigen seksualiteit. Het is belangrijk dat je je comfortabel voelt en dat je keuzes maakt die goed voor je zijn. Ik moedig je aan om zelfverzekerd te zijn en jezelf te respecteren, ongeacht de druk of verwachtingen van anderen.