Waar?

Niet alle therapiesessies vinden plaats op in mijn eigen ruimte. Soms ben ik op verplaatsing tot een eind weg in Nederland toe. Het gaat hier vooral om cliënten die zich niet of nauwelijks (gemakkelijk) kunnen verplaatsen wegens ziekte, handicap of een andere reden.

  • 96% van mijn therapie sessies gebeuren op mijn adres
  • 4% van mijn therapie sessies zijn op een andere locatie
    • waarvan ongeveer de helft in België en de helft in Nederland
      (cijfers over 2013-2017)